G.O. Glow Pack 64 bugs 12 jigs

$49.99

Shipping to United States: Free

Details

G.O. Glow Pack 64 bugs 12 jigs
In the pack you get
4 - 1/32 Jigs
4 - 1/16 Jigs
4 - 1/8 Jigs

4 - Antifreeze Green (glow) 2.5'' G.O. Bug's
4 - Ice Blue (glow) 2.5'' G.O. Bug's
4 - Mistletoe (glow) 2.5'' G.O. Bug's
4 - Radioactive Tangerine (glow) 2.5'' G.O. Bug's

4 - Antifreeze Green (glow) MINI G.O. Bug's
4 - Ice Blue (glow) MINI G.O. Bug's
4 - Mistletoe (glow) MINI G.O. Bug's
4 - Radioactive Tangerine (glow) MINI G.O. Bug's

8 - Antifreeze Green (glow) Mini Beaver
8 - Ice Blue (glow) Mini Beaver
8 - Mistletoe (glow) Mini Beaver
8 - Radioactive Tangerine (glow) Mini Beaver